Indmeldelse i Dansk Gerontologisk Selskab (link til indmeldelsesblanket nederst)

 

Gode grunde til at være medlem af Dansk Gerontologisk Selskab – Det Gode Selskab

  

 Du får:

- Øget viden, inspiration og tværfaglige udfordringer

- Fællesskab og samarbejde om aldring og ældre, både nationalt og internationalt

- Faglige aktiviteter: Fyraftensmøder, årsmøder og Nordisk Kongres i Gerontologi

- Medlemskab af Nordisk Gerontologisk Forening

- Medlemskab af IAGG; International Association of Gerontology and Geriatrics

- Fri adgang til DGS´s artikeldatabase

- Nyhedsbrevet "Nyt om Gammelt" via email fire gange om året.

- Ny forskning i tidsskriftet Gerontologi - med posten to gange om året – og gratis adgang til e-udgaven på www.gerodan.dk

- En stemme i den danske, gerontologiske debat!

 I tidsskriftet kan du bl.a. læse om:

- ny forskning og udvikling i dansk gerontologi

- erfaringer med at omsætte viden til praksis og vice versa

 


Medlemsskab, priser

Ordinære medlemmer er personer, bosiddende i Danmark, der har uddannelse og/eller virke inden for selskabets formålsområde (kontingent 450 kr./år.)

Uddannelsessøgende (kontingent 225 kr./år). Husk at give besked til selskabet, når du ikke længere er studerende.

Ekstraordinære medlemmer. Bestyrelsen kan optage personer, der ikke opfylder kravet til ordinært medlemskab, som ekstraordinære medlemmer.

Kollektive medlemmer er foreninger, institutioner, offentlige forvaltninger og udvalg m.fl., der har et virke foreneligt med Selskabets formål (kontingent 975 kr./år).

Støttende medlemmer er erhvervsvirksomheder og andre, der har et virke foreneligt med Selskabets formål, som ønsker at støtte Selskabets aktiviteter (kontingent mindst 1.500 kr./år).

 

Besøg venligst den nye hjemmeside, hvis du vil melde dig ind!

Du kommer dertil ved et klik her