Higher Education in Gerontology in the Nordic Countries

Dette link kan aktiveres af medlemmer af Dansk Gerontologisk Selskab.

 

Heidi Hietanen m.fl.: HIGHER EDUCATION IN GERONTOLOGY IN THE NORDIC COUNTRIES


Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fi

Policy papers

 

Hjemmehjælpskommissionens rapport


Socialstyrelsens afdækning af udbredelse og evidens af rehabilitering?

 

 

Andet materiale

Juni 2012 nummeret af Diætisten.

 

Læs mere om emnet hos Socialstyrelsen - God mad godt liv.