Hvad er gerontologi?

 

Ordet gerontologi kommer fra græsk, geron: olding og - logi: lære.

Gerontologi er læren om aldring med fokus på alderdommen. Gerontologi blev navngivet som genstandsfelt i 1903 af den fransk-russiske biolog Elie Metchnikoff. Geriatri fulgte hurtigt efter som betegnelse for læren om sygdomme i alderdommen, indført af den amerikanske læge Ignatz Nascher i 1909.

Gerontologien er opstået på et naturvidenskabeligt, hovedsageligt medicinsk, grundlag, hvilket har præget dens udvikling. Mange mennesker, der hører ordet gerontologi, opfatter det som geriatri. Og med god grund, hvis man ser på fokuseringen på ældres svækkelse og sygdom. Historisk er der i den kulturelle billeddannelse en nær kobling mellem forestillinger om alderdom og sygdom.

Gerontologi er et forskningsfelt, hvori biologi, medicin, psykologi, sociologi og humaniora træder frem som overordnede faglige områder.